HSB Bostadsrättsförening Närsta i Haparanda

Norrbottens län

Information

HSB Bostadsrättsförening Närsta i Haparanda är ett av många verksamheter som finns i Haparanda. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Närsta i Haparanda finns i och den tillhör även Norrbottens län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

HSB Bostadsrättsförening Närsta i Haparanda som idag finns i Norrbottens län har varit registrerat sedan 1976-02-20.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Storg. 80, 953 31, Haparanda. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Närsta i Haparanda så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Haparanda arbetar för att verksamheter som HSB Bostadsrättsförening Närsta i Haparanda ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Närsta i Haparanda. Det finns flera verksamheter i Norrbottens län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Närsta i Haparanda är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Aldenhed, Lars Erik -Gustavsson, Minna Maria Aurora -Nilsson, Laila Susanne.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Närsta i Haparanda och det är följande personer, Gustavsson, Minna Maria Aurora som är född 1970 och har titeln Extern firmatecknare, Aldenhed, Lars Erik som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Edvinsson, Pär Fredrik som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Kitti, Marjo Katariina som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Lahti, Anne-Mari som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Lind, Eva Elisabet som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot.Nilsson, Laila Susanne som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Rönnqvist, Tore Patrik som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Snäll, Lars Crister som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot.Nätynki, Satu Maarit som är född 1984 och har titeln Suppleant.Sjöquist, Eva Karin som är född 1948 och har titeln Suppleant.Tano, Doris Marianne som är född 1952 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Närsta i Haparanda är 716415-7237.