HSB Bostadsrättsförening Ljungen i Haparanda

Norrbottens län

Information

I Haparanda finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Ljungen i Haparanda. Det finns flera bolag som liknar HSB Bostadsrättsförening Ljungen i Haparanda i Norrbottens län. Haparanda är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1978-10-20 så har HSB Bostadsrättsförening Ljungen i Haparanda varit registrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Ljungen i Haparanda och det finns fler bolag som är det i Haparanda.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Ljungen i Haparanda så kan man gör det genom att posta ett brev till Storg. 80, 953 31, Haparanda. Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Ljungen i Haparanda så kan ni göra det på 0920-84800.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Gustavsson, Minna Maria Aurora som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Kautto, Merja Riitta som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Korpi, Kalevi Lauri som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Kreus, Erkki Juhani som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Lampinen, Kirsi Hannele som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Pitkänen, Aulikki som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamotSaarinen, Tarja Kristiina som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Snäll, Ingrid Britt-Marie som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Kananen, Paavo Antero som är född 1946 och har titeln SuppleantLaakso, Sisko Helvi Kaarina som är född 1943 och har titeln SuppleantRönnqvist, Tore Patrik som är född 1969 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Gustavsson, Minna Maria Aurora -Pitkänen, Aulikki -Saarinen, Tarja Kristiina -Snäll, Ingrid Britt-Marie .

HSB Bostadsrättsförening Ljungen i Haparanda har 716415-7419 som sitt organisationsnummer.