Nordica Development SME Ekonomisk förening

Norrbottens län

Information

I Haparanda finns det ett Ekonomisk förening som heter Nordica Development SME Ekonomisk förening. Det finns flera företag som liknar Nordica Development SME Ekonomisk förening i Norrbottens län. Haparanda är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 2003-05-19 så har Nordica Development SME Ekonomisk förening varit registrerat. Idag är Nordica Development SME Ekonomisk förening och det finns fler företag som är det i Haparanda.

Vill man komma i kontakt med Nordica Development SME Ekonomisk förening så kan man gör det genom att posta ett brev till Gunneråsv. 8, 792 50, Mora. Vi ni istället prata med Nordica Development SME Ekonomisk förening så kan ni göra det på 070-6062606.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva projekt och verksamhet med inriktning som främjar nordiskt och östligt samarbete. Detta ska ske i form av seminarier, studiebesök, kursarrangemang, projektledning och liknande verksamhet. Föreningen ska i sin verksamhet ävensom fokusera på nyttjande av ny teknik och hjälpa medlemmarna att ta tillvara på denna. Föreningens verksamhet ska ävensom bedrivas på yrkesmässiga grunder för att på bästa sätt ta tillvara på medlemmarnas intressen.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Karlsson, Leif Anders som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Shiriaieff, Alex som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Sänkelä, Jan Olof Mikael som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Nordica Development SME Ekonomisk förening har 769609-6242 som sitt organisationsnummer.