HSB Bostadsrättsförening Riddaren i Haparanda

Norrbottens län

Information

HSB Bostadsrättsförening Riddaren i Haparanda hittar ni ett Norrbottens län som inte är som andra län. I Norrbottens län hittar ni Haparanda som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Riddaren i Haparanda finns. I Haparanda så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Norrbottens län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Riddaren i Haparanda tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening Riddaren i Haparanda har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Riddaren i Haparanda så kan ni göra det genom att skicka er post till Storg. 80, 953 31, Haparanda men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Haparanda arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Norrbottens län för att locka till sig fler företag.

HSB Bostadsrättsförening Riddaren i Haparanda har idag 797600-0252 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Gustavsson, Minna Maria Aurora -Kumpula, Kari Olavi -Svanberg, Leif Gunnar -Tapani, Anders Gustav är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Riddaren i Haparanda

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Riddaren i Haparanda så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Gustavsson, Minna Maria Aurora som är född 1970 och har titeln Extern firmatecknare, Alatalo, Bror Erik som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Kumpula, Kari Olavi som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Svanberg, Leif Gunnar som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Tapani, Anders Gustav som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Westerberg, Torsten Erik som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamotAlakangas, Jessica Iris Ingegerd som är född 1974 och har titeln Suppleant, Invall, Estrid Frideborg som är född 1923 och har titeln Suppleant, Kummu Tapani, Norma Margareta som är född 1939 och har titeln Suppleant.