HSB Bostadsrättsförening Vakten i Haparanda

Norrbottens län

Information

HSB Bostadsrättsförening Vakten i Haparanda hittar ni ett Norrbottens län som inte är som andra län. I Norrbottens län hittar ni Haparanda som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Vakten i Haparanda finns. I Haparanda så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Norrbottens län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Vakten i Haparanda tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har F-skatt vilket HSB Bostadsrättsförening Vakten i Haparanda har haft sedan 1994-01-01. HSB Bostadsrättsförening Vakten i Haparanda har funnits sedan och 1992-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Vakten i Haparanda så kan ni göra det genom att skicka er post till Storg. 80, 953 31, Haparanda men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0920-84800.

Haparanda arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Norrbottens län för att locka till sig fler företag.

HSB Bostadsrättsförening Vakten i Haparanda har idag 797600-0260 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andelin Pirilä, Maria Ingalill -Gustavsson, Minna Maria Aurora -Haverinen, Pertti Terho Juhani -Pirilä, Reijo Juhani är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Vakten i Haparanda

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Vakten i Haparanda så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Gustavsson, Minna Maria Aurora som är född 1970 och har titeln Extern firmatecknare, Alakangas, Jessica Iris Ingegerd som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Andelin Pirilä, Maria Ingalill som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Haverinen, Pertti Terho Juhani som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Pirilä, Reijo Juhani som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Raaterova, Veera Aulikki som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamotKähö, Teuvo Kullervo som är född 1941 och har titeln Suppleant, Rönnqvist, Tore Patrik som är född 1969 och har titeln Suppleant, Seppänen, Matti Petteri som är född 1954 och har titeln Suppleant.