HSB Bostadsrättsförening Tornedalen i Haparanda

Norrbottens län

Information

HSB Bostadsrättsförening Tornedalen i Haparanda är ett av många verksamheter som finns i Haparanda. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Tornedalen i Haparanda finns i och den tillhör även Norrbottens län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

HSB Bostadsrättsförening Tornedalen i Haparanda som idag finns i Norrbottens län har varit registrerat sedan 1943-10-13.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Storg. 80, 953 31, Haparanda. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Tornedalen i Haparanda så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0920-84800.

Haparanda arbetar för att verksamheter som HSB Bostadsrättsförening Tornedalen i Haparanda ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Tornedalen i Haparanda. Det finns flera verksamheter i Norrbottens län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Tornedalen i Haparanda är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Gustavsson, Minna Maria Aurora -Harakka, Arttu -Lindén Salo, Hanna Mari -Salo, Matti Sakari Anselmi.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Tornedalen i Haparanda och det är följande personer, Gustavsson, Minna Maria Aurora som är född 1970 och har titeln Extern firmatecknare, Harakka, Arttu som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindén Salo, Hanna Mari som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Salo, Matti Sakari Anselmi som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Westerberg, Torsten Erik som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Mäkitaavola, Gösta Ivar som är född 1943 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Tornedalen i Haparanda är 797600-0336.