Matkakoski Fiskeförening Ekonomisk förening

Norrbottens län

Information

797600-0591 är organisationsnummer för företaget Matkakoski Fiskeförening Ekonomisk förening. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Matkakoski Fiskeförening Ekonomisk förening är Ekonomisk förening. Det finns idag flera olika Ekonomisk förening i Haparanda som är den kommunen som Matkakoski Fiskeförening Ekonomisk förening finns i.

Matkakoski Fiskeförening Ekonomisk förening har varit registrerat sedan 1928-04-28 och det finns flera företag i Norrbottens län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Matkakoski Fiskeförening Ekonomisk förening så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Matkakoski Fiskeförening Ekonomisk förening är och det finns flera bolag i Haparanda som också är .

Firmatecknare för Matkakoski Fiskeförening Ekonomisk förening är följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Fritz Huhtasaari och Anna Lena Iivari i förening.

Vill ni komma i kontakt med Matkakoski Fiskeförening Ekonomisk förening så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Ringv. 2, 953 34, Haparanda

Föreningen skall främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att: värna om den månghundraåriga traditionen grundad på sikfiske med håv och med fångstdelning enligt mantalsprincipen byggd på samfällt fiske medlemmarna bidrar med eget arbete för fiskets möjliggörande både fysiskt och i form av styrelsearbete och andra administrativa uppgifter även fortsättningsvis sträva att vara avtalspart gentemot staten (gränsälvskommissionen) vad beträffar laxfisket i matkakoski. denna strävan grundar sig på att sikfisket och laxfisket till stora delar berör samma vatten och fångsttid.

Det finns olika personer som har en koppling med Matkakoski Fiskeförening Ekonomisk förening och det är Huhtasaari, Fritz Johannes som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Iivari, Anna Lena Maria som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Sipola, Karl Oskar som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Tiensuu, Lena Irene som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Äijä, Sven Olof som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Kauppi, Janne Staffan som är född 1968 och har titeln SuppleantSipola, Karl Anders som är född 1955 och har titeln Suppleant,