HSB Bostadsrättsförening Garvaren i Haparanda

Norrbottens län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Garvaren i Haparanda vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Haparanda så är HSB Bostadsrättsförening Garvaren i Haparanda ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Norrbottens län så finns det ännu fler.

Haparanda arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Haparanda och i Norrbottens län. Redan 1969-06-11 så skapades HSB Bostadsrättsförening Garvaren i Haparanda och företaget är har ej F-skattsedel.

797600-0971 är organisationsnummret för företaget som finns i Haparanda.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Garvaren i Haparanda och det finns många företag som är i Norrbottens län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Garvaren i Haparanda så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Hämäläinen, Sinikka Inkeri -Wallo, Eija Kaarina -Widmark, Henrik Åke Wilhelm -Wittikko, Gösta Rudolf

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Garvaren i Haparanda är Hämäläinen, Sinikka Inkeri som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Mörsäri, Marjatta som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Nissilä, Irma Anneli som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Virtanen, Kristiina som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Wallo, Eija Kaarina som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Widmark, Henrik Åke Wilhelm som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamotWittikko, Gösta Rudolf som är född 1926 och har titeln Ordinarie ledamot, Rönnqvist, Tore Patrik som är född 1969 och har titeln Suppleant, .