Persist Förvaltning AB

Norrbottens län

Information

Persist Förvaltning AB är ett av många verksamheter som finns i Haparanda. Det är nämligen den kommunen som Persist Förvaltning AB finns i och den tillhör även Norrbottens län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Persist Förvaltning AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1996-01-01.

Persist Förvaltning AB som idag finns i Norrbottens län har varit registrerat sedan 1994-01-26. Men sedan 1996-01-01 så har Persist Förvaltning AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Bredgränd 6, 111 30, Stockholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Persist Förvaltning AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-51400880.

Haparanda arbetar för att verksamheter som Persist Förvaltning AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Persist Förvaltning AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Norrbottens län.

Bolaget ska bedriva byggverksamhet avseende ny- till- och ombyggnad, projektering, upphandling, arkitektplanering, byggledning, sanering, rivning av fastigheter, kameral, administrativ och teknisk förvaltning, bemanning, uthyrning, besiktning, värdering, marknadsundersökning, byggtjänster, juridiska tjänster och konsultationer vid hyresförhandlingar, förvärv och överlåtelser samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta fast och lös egendom.

Firmatecknare för Persist Förvaltning AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Persist Förvaltning AB och det är följande personer, Nicolas, Jean Michel Maria som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Ekman, Lars Erik som är född 1956 och har titeln Suppleant, Ekman, Lars Erik som är född 1956 och har titeln Delgivningsbar person, Uddström, Lars Håkan som är född 1965 och har titeln Revisor, Nässjö Ekonomihus AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Persist Förvaltning AB är 556481-8234.